СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Протон

Статистика

ИГРОК Игр/
Парт
Очки Подача Приём Атака Блок Ошибки
общ сред (+/-) общ оч кф общ поз эфф общ оч эфф оч сред под при ата общ
1 Симоненко Ярослава
26-97
376 3.88 +165 398 40 0.41 760 52% 32% 899 315
35% 21 0.22
24 34 74 132
2 Руссу Виктория
26-91
349
3.84
+157
309
19
0.21 9
44%
44%
765
296 39%
34
0.37
33
1
79
113
3 Бавыкина Анастасия
23-86
346 4.02 +171 315 20 0.23 232
37%
20%
861 289 34% 37 0.43 22 22
56 100
4 Максимова Юлия 25-94 206 2.19 +104 311 18 0.19 25 68% 52% 313 135 43% 53 0.56 44 3 24 71
5 Савкина Елена
25-85
131 1.54 +100 214 10 0.12 13 23%
8%
151 69 46% 52 0.61 13 1 7 21
6 Чернова Анастасия
25-76
75 0.99 +18
156 10 0.13 50 36%
12%
166 62 37%
3
0.04
18 2
20 40
7 Дороничева Мария
25-88
65 0.74
+43
231 7 0.8
3 67%
-
111 48 43%
10
0.11
15 -
5 20
8 Ермолаева Ульяна 
12-30 50 1.67
+39
76 4 0.13 7 14%
14%
61 31 51%
15 0.50
5 - 4 9
9 Бехтерева Анастасия
6-13
15 1.15 +9 26 1 0.08 1
- - 22 7 32% 7 0.54 3 - 1
4
10 Саликова Вера
20-51
14 0.27 +10 82 2 0.04 - - - 18 7 39% 5
0.10
4
- -
4
11 Еремчук Ксения
3-4 2 0.50
0 2 -
0.00
1 - - 3 1 33%
1
0.25
-
1
1
2
12 Меньщикова Ксения
4-4
2 0.50
0 7 1 0.25
2
-
-
4 1 25% -
-
1
1
-
2
13 Дороничева Екатерина 
25-72
-
0.00 -20 -
-
0.00 260
52%
28%
-
-
- -
- - 20 - 20
14 Лавнова Кристина
24-77
-
0.00
-37 -
-
0.00
615
49%
28%
-
-
- -
- -
37
-
37