СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Протон

Статистика

ИГРОК Игр/
Парт
Очки Подача Приём Атака Блок Ошибки
общ сред (+/-) общ оч кф общ поз эфф общ оч эфф оч сред под при ата общ
1 Анастасия Бавыкина
10-40
176 4.40 +97 142 10 0.25 117 37% 23% 403 146 36% 20  0.50
11 13 23 47
2 Ярослава Симоненко
10-40
164
4.10
+86
152
13
0.33
267
56%
33%
380
143 38%
8
0.20
7
12
26
45
3 Виктория Руссу
10-36
140 3.89 +71 136 6 0.17 -
- - 296 122 41% 12 0.33 10 -
36 46
4 Юлия Максимова
10-40
94 2.35
+44
125 6 0.15 7 71% 57% 141 58 41%
30 0.75
24 -
7 31
5 Елена Савкина
10-39
67 1.72 +55 80 4 0.10 7 29%
- 14 65 33% 30 0.77 5 - 3 8
6 Мария Дороничева
10-36
22 0.61 +13
88 2 0.06 1 - - 42 18 43%
2 0.06
7 - 2 9
7 Анастасия Чернова
10-36
15 0.42
+1
62 3 0.08
4 25% - 27 12 44%
- - 9 - 2 11
8 Ульяна Ермолаева
2-8 10 1.25
+8
32 2 0.25 - - - 14 6 43%
2 0.25
- - 1 1
9 Вера Саликова
9-20
7 0.35 +5 30 1 0.05 -
- - 9 3 33% 3 0.15 2 - -
2
10 Анастасия Бехтерева
2-2
1 0.50 +1 2 - 0.00  - - - 1 1 100% -
- -
- -
0
11 Ксения Меньщикова
1-1 - 0.00
0 1 - 0.00

- - - - - - -
- 0
12 Екатерина Дороничева
9-27
- 0.00
-13 - - 0.00
180
53%
29%
- - - - - - 13 - 13
13 Кристина Лавнова
9-27 -
0.00 -15 -
-
0.00 209
47%
27%
-
-
- -
- - 15 - 15
14 Ксения Еремчук
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
-
-